šport in zdravje

Položaj in dobro počutje

Giovanni Chetta

zaključek

Ergonomija (ali znanost o človeškem faktorju) ima za svoj cilj človeško dejavnost v povezavi z okoljskimi, instrumentalnimi in organizacijskimi pogoji, v katerih poteka. Cilj je, da se ti pogoji prilagodijo potrebam človeka glede na njegove značilnosti in njegove dejavnosti. Ergonomski sistemi so objekti, storitve in okolja, ki si prizadevajo za povečanje blaginje in kakovosti življenja, ki delujejo kot idealni vmesniki človek-okolje.

Vse več ergonomije postaja pomembno v družbi, ki človeka potiska v drže in življenjske sloge, ki niso zelo naravni, zato niso zelo fiziološki. V svoji dolgi evoluciji, ki je trajala več sto milijonov let, od štirikotnika do odličnega hoda in diskretnega plezalca, se danes človek zdi paradoksalno, da je obrnil občutek evolucijskega marša s sprejetjem življenjskih navad, ki so ga vodile, da se vse bolj in bolj "skrči" okoli sebe pod težo okoljskega in duševnega stresa.

Dosedanji rezultati potrjujejo posturološki ergonomski pristop, čeprav je treba še veliko narediti in odkriti. Strokovno sodelovanje med različnimi strokovnjaki, ki so prav tako usposobljeni za posturologijo, in tehnološki razvoj bo temeljni kamen napredka v tej fascinantni in raznovrstni temi.

Bistvena bibliografija