slovar

Etiopatogeneza (etiopatogeneza)

Etiopatogeneza je opredeljena kot analiza vzrokov in razvoja patologije ali nenormalnega stanja. Izraz izvira iz združitve "etiologije" in "patogeneze", ki na medicinskem področju označujeta vzročne dejavnike (etiologijo) in mehanizem nastopa in posledičnega razvoja patološkega procesa (patogeneze).

Etiopatogeneza je lahko določljiva (natančno določljiva), večfaktorska (zaradi različnih dejavnikov), negotova, neznana ali napačno razumljena. Večina najbolj razširjenih bolezni prepozna multifaktorično etiopatogenezo, saj je njihov nastanek in razvoj pogosto posledica medsebojnega delovanja genetskih dejavnikov (poznavanje, dednost, majhne mutacije itd.) Z zelo pomembno okoljsko komponento (prehrana, telesna dejavnost, telesna teža, kajenje, stres, uživanje alkohola, droge, različne vrste zlorabe itd.). Pomen teh vedenjskih dejavnikov v etiopatogenezi različnih bolezni je podkrepljen z dejstvom, da se njihova ekspresija v homozigotnih dvojčkih (torej z isto genetsko dediščino) lahko pomembno spreminja.