zdravje

Obolevnost in obolevnost: kakšne razlike?

Obolevnost in obolevnost sta statistična indeksa, ki se uporabljata v epidemiologiji za oceno resnosti bolezni.

  • Obolevnost (ali stopnja obolevnosti) izraža razmerje med številom bolnikov in celotno študijo. Če ima bolezen v Italiji visoko stopnjo obolevnosti, to pomeni, da to bolezen prizadene veliko Italijanov.

    Obolevnost se lahko izračuna tudi v veliko manjših in zelo specifičnih vzorcih prebivalstva, na primer s pregledovanjem le tistih, ki živijo v bližini termo-ojačevala, ali žensk, starejših od 50 let.

  • Obolevnost izraža razmerje med številom bolnikov, ki so bili registrirani v določenem obdobju, in številom celotne populacije, ki se preučuje. To je torej indeks, ki se lahko nadgradi na prejšnji (ne gre za naključje, da se pogosto uporablja kot sinonim za obolevnost), temveč mu daje večji poudarek časovnemu elementu.

    Obolevnost se v medicini dela pogosto uporablja za izračun delovne aktivnosti, izgubljene zaradi bolezni.

Hladno, na primer, je povezana bolezen:

  • zelo morbidno (ali zelo morbidno, če se oba izraza uporabljata kot sinonimi, zato ju obravnavamo kot razmerje med številom italijanov, ki trpijo zaradi prehladov, in celotnim prebivalstvom Italije)
  • in majhna obolevnost (če se upošteva kot število izgubljenih delovnih dni zaradi bolezni, ki je blago, na splošno ne preprečuje odhoda na delo).