biologija

Plastidi ali kloroplasti

Gre za organele, tipične za zelenjavo, ki jih podobno kot mitohondriji obdaja tudi dvojna lipoproteinska membrana. V notranjosti je matrica, ki vsebuje okrogle lamele, nameščene eno nad drugo, da oblikujejo kose, imenovane zrna. Iz lamel zrn izvirajo tanke in majhne debele lamele, imenovane stromalne lamele. Lamele delujejo kot podpora za posamezne enote, ki se imenujejo kvantosomi, ki so agregati encimov in pigmentov ter zagotavljajo zajemanje svetlobne energije (fotonov) z aktiviranjem procesa fotosinteze organske karbonacije, začenši s CO2 in H2O za izgradnjo glukoze. sproščanje kisika.

Plastidi vsebujejo tudi DNA, RNA in ribosome prokariontskega tipa.

Kliknite imena različnih organelov, da preberete poglobljeno analizo

Slika iz www.progettogea.com

Uredil: Lorenzo Boscariol