anatomija

anconeus

Ankoneusna mišica izvira iz posteriorne površine epikondila nadlahtnice in je vstavljena na proksimalno četrto hrbtno površino ulne.

S svojim delovanjem sodeluje s triceps mišicami v podaljšku podlakti; ugrablja in stabilizira ulno.

Inervira ga radialni živci C7, C8. Q 'poškropi iz srednje kolateralne veje globoke brahialne arterije in iz ponavljajoče se medsektorske arterije.

OPIS

Mišica v obliki trikotnika, ki se nahaja na hrbtnem robu glave radija

IZVOR

Zadnji del humernega epikondila (hrbtni obraz)

VSTAVLJANJE

Stranski rob dorzalnega lica ulne

AKCIJA

Slab podaljšek podlakti, ugrabil ulno in ga stabilizira

inervacije

Radialni živci (C7, 8)

Zgornji udSpodnji udprtljažniktrebuhČlanki